Information om höstens svenskspråkiga evenemang har nu publicerats.

19.6.2024

Under hösten anordnar föreningen tre Artroskvällar samt två infokvällar om ledprotesoperationer. Artroskvällarna är informativa evenemang där kamratstöd betonas. Du kan dela med dig och tala med andra i liknande livssituation, samt lära dig nytt om hälsa och artros. Teman för höstens evenemang är: vårdvägen för artrospatienter, psykiskt välbefinnande hos långtidssjuka och artros ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.

Läs mer: nivelposti.fi/toimintaa/svensksprakig-verksamhet