Nivelrikko

Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus, joka yleistyy väestön keski-iän noustessa. Isojen nivelten nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat korkea ikä, ylipaino, nivelten vammat ja tulehdukset, fyysisesti raskas työ sekä perinnöllinen taipumus. Sormien ja varpaiden nivelrikko on suurelta osin perinnöllistä. Naisilla nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä. 

Erityisesti alaraajojen nivelrikon ensivaiheen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä soveltuvan liikunnan harrastaminen on hyvin tärkeää lihaskunnon ja liikkuvuuden lisäämiseksi sekä painonhallinnan vuoksi. Nivelrikon viimeinen hoitokeino on tekonivelleikkaus. 

Vertaistukea, tietoa ja neuvontaa tarvitaan nykytilanteessa, jossa leikkausjonot ovat pidentyneet. Vaikka nivelrikko on yleinen sairaus, on se myös hyvin yksilöllinen sairaus. Sairauteen liittyy usein kivut ja liikerajoitteet. Jos sairauden vuoksi joutuu tekonivelleikkaukseen, voi myös leikkaukseen liittyvät tekijät aiheuttaa pelkoja.

Nivelkipu voi haitata päivittäisistä toimista selviytymistä, liikkumista ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennusta ja vaikuttaa työkykyyn, talouteen sekä sosiaaliseen elämään.

Sairauteen sopeutuminen on henkilökohtainen, monivaiheinen prosessi. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan.