Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma (uusin)


Yhdistyksen säännötSTRATEGIA


VISIO 2026                            

Olemme jäsenmäärältämme vaikuttava paikallinen toimija. Rahoituksemme on vakaalla pohjalla ja vastaa toiminnan vaatimia resursseja.

Meidät tunnetaan ystävällisenä ja vastuullisena yhteisönä, johon jokaisen on helppo tulla mukaan.


MISSIO                                   

Turun Seudun Nivelyhdistys ry on vahva paikallinen toimija.

Se merkitsee ajantasaisen, tutkitun tiedon ja kokemusten jakamista nivelterveyteen liittyen. Tarjoamme monipuolista nivelystävällistä liikuntaa, vertaistoimintaa sekä sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

Olemme aktiivinen toimija tuki- ja liikuntaelinkentällä. Edistämme nivelrikkoisen hyvän arjen toteutumista myös tekemällä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Toimimme hyvässä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

  

Arvot                                       

1. Vastuullisuus ja luotettavuus

Jaamme luotettavaksi todettua tietoa.

Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja luottamuksellista.

2. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus

Tavoitteemme on parantaa jäsentemme elämänlaatua.

Teemme sen luovasti ja ennakkoluulottomasti, katseemme on tulevaisuudessa.

3. Yhteisöllisyys ja inhimillisyys

Toimintamme on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä, teemme asioita yhdessä.

Edistämme osallisuutta.


Strategiset päämäärät 2024-2026                                    


Kohtaamiset

Kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeä osa paikallistoimintaa. Lisäksi kannustamme digitaalisesti mahdollistettuihin kohtaamisiin. Näemme ne toisiaan tukevina ja osallistumismahdollisuuksia lisäävinä.

Valjastamme myös vapaaehtoistyöntekijöitämme uudelle areenalle yhdistystoiminnan viestijöiksi somekentälle.


Uusien jäsenten hankkiminen

Tavoitteemme on saada uudet jäsenet osaksi yhteisöämme huomioimalla heidät jäsenyyden alkuvaiheessa. Tavoitteena on positiivisen jäsenkokemuksen syntyminen.

Ennaltaehkäisyn merkitys korostuu yhdistyksemme toiminnassa. Huomioimme eri ikäryhmät ja erilaiset tarpeet toiminnassamme.


Rahoituksen turvaaminen

Pyrimme vaikuttamaan olemassa olevan rahoituksen jatkumiseen, mutta samalla kehitämme uusia rahoitusmuotoja, kuten yritysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa.

Huomioimme toimintaamme osallistuvien vaihtelevan taloudellisen tilanteen ja pidämme osallistumismaksut kohtuullisina.


Vastuullinen toimintatapa

Toimintamme on kaikille avointa ja kohtelemme osallistujia yhdenvertaisesti ja ystävällisesti.

Huomioimme myös luonnonvarojen säilymisen osana vastuullista toimintaamme kulutushankinnoissamme.