Linkkejä

Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus, joka yleistyy väestön keski-iän noustessa. Isojen nivelten nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat korkea ikä, ylipaino, nivelten vammat ja tulehdukset, fyysisesti raskas työ sekä perinnöllinen taipumus. Suuri ongelma on ihmisten lisääntyvä ylipaino, joka pahentaa polvien nivelrikoista aiheutuvia haittoja. Sormien ja varpaiden nivelrikko on suurelta osin perinnöllistä. Naisilla nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä.

Nivelkipu voi haitata päivittäisistä toimista selviytymistä, liikkumista ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennusta ja vaikuttaa työkykyyn, talouteen sekä sosiaaliseen elämään.

Sairauteen sopeutuminen on henkilökohtainen, monivaiheinen prosessi. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan.


Hyödyllisiä linkkejä


Nivelrikko

Muuta aiheeseen liittyvää tietoa

Tutkimuksia nivelrikosta ja muista aiheista

Sivustoa päivitetään.


Muuta tärkeää tietoa

Tietoa siitä, kuinka tehdä edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti valmiiksi, jos et joskus enää pysty itse päättämää asioistasi. Materiaalia löytyy sivulta


Yhdistyksen esitteet