Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus, joka yleistyy väestön keski-iän noustessa. Isojen nivelten nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat korkea ikä, raskas työ, ylipaino, nivelten vammat ja tulehdukset sekä perinnöllinen taipumus. Suuri ongelma on ihmisten lisääntyvä ylipaino, joka pahentaa polvien nivelrikoista aiheutuvia haittoja. Sormien ja varpaiden nivelrikko on suurelta osin perinnöllistä. Naisilla nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä.

Nivelkipu voi haitata päivittäisistä toimista selviytymistä, liikkumista ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennusta ja vaikuttaa työkykyyn, talouteen sekä sosiaaliseen elämään.

Sairauteen sopeutuminen on henkilökohtainen, monivaiheinen prosessi. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan.

Linkkejä

Nivelrikko

Nivelaiheisia tutkimuksia

Suomen Nivelyhdistys

Valtakunnallinen Suomen Nivelyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistys edistää ja kehittää nivelongelmaisten sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, palveluita ja elinoloja. Yhdistys pyrkii myös lähestymään niveltensä terveydestä kiinnostuneita ihmisiä ja ennaltaehkäisemään nivelsairauksia. Suomen Nivelyhdistyksen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: edunvalvontaan, tiedotukseen ja vertaistukeen. Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja päättäjien kanssa.

Muuta

Nivelaiheisia keskusteluja

Muistathan, että verkkokeskusteluissa jaetaan vain kokemustietoa, ja ne toimivat lähinnä vertaistukena.