Vuoden Nivelteko -kunniamaininta Turku Game Labille

Turku Game Labin ja tutkimusryhmän vetäjä Mika Luimula ja Activage-hankkeen projektipäällikkö Paula Ailio vastaanottivat kunniamaininnan Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Hilkka Huiskalalta.

Turun Seudun Nivelyhdistys ry jakoi torstaina 4. huhtikuuta Vuoden Nivelteko -kunniamaininnan. Toista kertaa jaettavan palkinnon pokkasi tällä kertaa Turun AMK:n ja Turun yliopiston Turku Game Lab.

Kunniamaininnalla Turun Seudun Nivelyhdistys haluaa kiittää Turku Game Labia yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa ja peliteknologian hyödyntämisen kehittämisestä nivelrikon kuntoutuksessa sekä ennaltaehkäisyssä. Yhdistyksen jäsenillä on ollut yhteistyön kautta mahdollisuus olla mukana kehittämässä ja testaamassa pelejä.

– Turku Game Labin kehittämät pelit ovat kivaa viihdettä ja liikuntaa. Treenata voi huonollakin kelillä. Ne voisivat olla myös osa lastenlasten kanssa liikkumista” pelejä testannut Eeva Himmanen kertoo kokemuksestaan.

Peliteknologian hyödyntämisen kehittäminen terveydenhuollossa on osa Euroopan laajuista Activage-hanketta. Hankkeen tavoitteena on IoT-pohjaisia ratkaisuja hyödyntämällä mahdollistaa aktiivinen ja terveellinen ikääntyminen sekä tukea ja laajentaa itsenäistä elämää. Suomessa tehokas kuntoutus on yksi hankkeen tärkeimmistä painopisteistä.

Turun AMK:n kanssa Turun Seudun Nivelyhdistys aloitti yhteistyön jo vuonna 2017 peliteknologiaa ja polven nivelrikkoa tutkivan, kansainvälisen Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE) -tutkimushankkeen muodossa. Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään pelillisten etäteknologiaa hyödyntävien kuntoutusmenetelmien käytettävyyttä, toteutettavuutta sekä ennen kaikkea vaikuttavuutta kuntoutusprosessiin.

Vuoden Nivelteko -kunniamaininta jaettiin osana Turun Seudun Nivelyhdistyksen 1.–7. huhtikuuta järjestämää Nivelviikkoa.