Liikuntatoiminnan ja retkien osallistumisehdot

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Liikuntatoiminnan ja retkien osallistumisehdot

Osallistuessasi yhdistyksen liikunta- ja virkistystoimintaan sitoudut noudattamaan alla olevia ehtoja. Niitä on tarkennettu keväällä 2018 ja ne on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2018. Ehtojen tarkoituksena on yhtenäistää ja tasa-arvoistaa käytäntöjä.

Liikuntatoiminta – osallistuminen ja poissaolot

Liikuntaryhmiin osallistuminen vaatii Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun tule-yhdistyksen jäsenyyden. Lajikokeilut ovat kaikille avoimia.

Impivaaran kuntosalivuorot

 • Poissaolon voi korvata toisessa ryhmässä, jossa on tilaa. Poissaolosta tulee ilmoittaa liikuntavastaavalle, joka sopii jonotuslistalta varahenkilön. Varahenkilö merkitsee nimensä osallistujalistaan.
 • Liikuntavastaavan puhelinnumero on 045 881 3113.

Muut liikuntaryhmät

 • Mikäli poissaoloja tulee yhtämittaisesti vähintään 5 vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, voidaan käyttämättä jääneet kerrat hyvittää. Hyvitys pyydetään ottamalla yhteyttä toimistoon.
 • Jälkikäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää seuraavan liikuntakauden osallistumismaksusta.
 • Etukäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää rahana. Samalla katsotaan ryhmän jäsenyys ko. kaudelta peruuntuneeksi.
 • Yksittäisiä poissaoloja ei voi korvata muissa ryhmissä, mutta tilalle voi itse sopia varahenkilön. Varahenkilö merkitsee nimensä listaan.
 • Verkahovin vesijumppaan voi ostaa 10 kerran kortin, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Kortilla voi osallistua niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Ryhmät ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla ja niistä voi kysyä myös toimistolta. 10-kortti on tarkoitettu satunnaiseen osallistumiseen eikä oikeuta pysyvään ryhmäpaikkaan. Yhdistys voi rajoittaa myynnissä olevien 10-korttien määrää.

Retket – peruutusehdot ja muut käytännöt

 • Osallistuminen retkelle voidaan peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan sisällä. Ilmoittautumisajan päätyttyä retki laskutetaan täysimääräisenä.
 • Peruutustapauksissa on oltava välittömästi puhelimitse yhteydessä yhdistyksen toimistoon tai matkanjohtajaan. Suosituimmista retkistä ylläpidetään jonotuslistaa. Mikäli jonotuslistaa ei ole, voi oman retkipaikan antaa eteenpäin ilmoittamalla osallistujan tiedot toimistolle.
 • Äkillisissä peruutustapauksissa, esimerkiksi retkipäivänä, tulee ilmoitus tehdä välittömästi matkanjohtajalle.
 • Toimistolta saa pyydettäessä todistuksen osallistumisen peruuntumisesta matkavakuutusta varten.
 • Retket laskutetaan heti, kun ilmoittautumisaika on päättynyt. Laskun eräpäivä on ennen retkeä.
 • Laskun mukana lähetetään retkiohjelma. Muutokset ovat mahdollisia, joten osallistujan on tarkistettava retken tiedot ohjelmasta.
 • Mikäli nousee kyytiin muusta ohjelmanmukaisesta pysähdyspaikasta kuin lähtöpaikasta, tulee siitä ilmoittaa toimistolle.
 • Mikäli yhdistyksen retken järjestäjänä toimii joku muu kuin Turun Seudun Nivelyhdistys, esimerkiksi matkatoimisto, sovelletaan matkanjärjestäjän ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.